TACK alla som hjälpte till i helgen!

Publicerat av Hjalmar Hylén den

Ett stort tack riktas från banchef och styrelse till alla de som hjälpte till i helgen på klubbens arbetsdag i helgen!

Det kommer en till arbetsdag, 27 juni, och vi hoppas på samma goda uppslutning då (15-20 pers medverkade denna gång!)

Toppsektionen av banan har byggts om, kurvorna och hoppen i backen efter sista stigningen är nygrävda och nästan hela banan har röjts, både i marknivå och buskage och kringliggande växtlighet. Mer arbete har gjorts och det finns nu nya fina markeringar och en B-linje ytterligare.

Bilder finns på facebook, och kommer publiceras även här!

Tack!

Kategorier: Arbetsdag