Bli medlem i JCK!

Medlemsavgifter:

 • Ungdom upp till och med 16 år = 200 kr 
 • Enskild medlem = 300 kr 
 • Familj = 500 kr 

Betalning sker via idrottonline efter att du fått instruktioner via mail. Logga in på https://login.idrottonline.se

Årsavgiften gäller fram till 31 mars. Går du med i klubben efter 1 oktober gäller avgifter även det efterföljande året.

Du hittar föreningens stadgar här: STADGAR JCK

Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. 

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

Om ni vill bli familjemedlemmar: Registrera alla medlemmar i formuläret nedan. När det är klart så mailar du info@jarfallack.nu ock berättar att ni vill bli familjemedlemmar.


  Besök oss på vår hemsida jarfallack.nu eller vår Facebook-grupp 

  Klubbinfo

  Swish-nummer: 1233508876

  PlusGiro: 709800-7

  Organisationsnummer: 802449-9033

  Välkommen till klubben!