Tävla för JCK

Uppdaterat i enlighet med styrelsebeslut 2023-05-08

Ifall du planerar att tävla och behöver tävlingslicens ansöker du själv om det på cykelförbundets hemsida Swecyclingonline.se. Du behöver först blivit registrerad blivit registrerad som medlem i klubben i idrottonline.

För ytterligare info hur du beställer tävlingslicens kan du besöka förbundets hemsida här: http://scf.se/forbundet/tavlingsverksamhet/tavlingslicens-chip-och-forsakringar/

Järfälla CK och tävlingsdeltagande

Ett av föreningens i stadgar angivna ändamål är att främja tävlande. Nedan presenteras gällande förutsättningar vilka är gällande för samtliga medlemmar.

Prispengar

Prispengar som cyklist kör hem tillfaller denna.

Tävlingslicens

Medlemmens tävlingslicens för året från SCF kan bekostas utav föreningen om följande är uppfyllt:

 1. Du har tävlat för Järfälla Cykelklubb
 2. Du har startat i tre stycken SCF-sanktionerade tävlingar i tävlingsklass (ungdom, junior, elit, veteran) (ej motion).
 3. Du har gjort det i aktuell föreningströja samt -byxa
 4. Det har skett under den begärda licensen giltighetsperiod och ej tillgodoräknats annan ersättning.

Ersättning begärs av medlemmen till klubbens kassör genom påvisande av resultatlista, kvitto på inbetalningen samt önskvärt även foto på den tävlande från tävlingen.

Startavgifter

 • Startavgifter till Svenska Mästerskap betalas av föreningen.
 • Startavgifter till Swe-Cup betalas av föreningen
 • Startavgifter till av UCI samt SCF sanktionerade tävlingar ersätts med max 300 kr per lopp.

Detta under förutsättning att:

Du har tävlat för Järfälla Cykelklubb
Du har startat i tävlingsklass (ungdom, junior, elit, veteran)
Du har gjort det i aktuell föreningströja samt -byxa
Du har ställt upp som funktionär och på arbetsdagar och tävlingar under året.

För deltagare i Träningsgrupp Tävling gäller även nedanstående:

 • Startavgifter till Långloppscupen ersätts med belopp upp till 700 kr per lopp.

För ovanstående gäller alltid ordinarie startavgifter, ej förhöjda eller extra avgiftsbelagda startavgifter, samt att följande är uppfyllt:

 • Du har tävlat för Järfälla Cykelklubb
 • Du har startat i tävlingsklass (ungdom, junior, elit, veteran)
 • Du har gjort det i aktuell föreningströja samt -byxa
 • Du har ställt upp som funktionär och på arbetsdagar under året.
 • Du som medlem är aktiv i klubbens verksamhet (träningar etcetera) under föregående samt innevarande år.

Ersättning begärs av medlemmen till klubbens kassör genom påvisande av resultatlista, kvitto på inbetalningen samt önskvärt även foto från tävlingen.

Undantag från ovanstående skall godkännas av styrelsen

Undantag skall godkännas skriftligen av styrelsen.

Individuell ersättning

Det kan finnas möjlighet till individuell ersättning till cyklister i motsvarande junior- eller elitklass som gör eller förväntas göra ett mycket gott arbete att representera föreningen genom resultat, utveckling och/eller annat skäl. Bedömningen skall vara rimlig och det skall arbetas för att den skall vara väl balanserad i det fall flera cyklister är aktuella för individuell ersättning. Individuell ersättning beslutas av styrelsen.

Kontakta kassor@jarfallack.nu för att anmäla intresse eller frågor