Söka gymnasium?

Om du är i ålder att söka gymnasium till 2022 eller 2023 och vill satsa på cykel – men bo kvar i Stockholm – läs nedan angående Stockholms Nationella Idrottsutbildning (NIU) cykel! Och ta kontakt med Robin Niller för ett snack. Ett lysande tillfälle som inte tidigare funnits i Stockholm. Detta är alltså samma “nivå av idrottsgymnasium” som Falun och Sanda/Jönköping.

Vill du kombinera elitidrott med studier på gymnasienivå? Då är du välkommen att söka Sjödalsgymnasiets nationella idrottsutbildning NIU Cykel. Utbildningen går att kombinera med skolans alla olika program, och din cykelutbildning utgör 400 poäng av gymnasiekursernas sammanlagda 2500 p. Det är fördjupningskurserna i de olika programmen och det individuella valet som ersätts av kurserna i specialidrotten cykel.

Utbildningen vänder sig till dig som tränar och tävlar i cykel på elitnivå eller har ambitionen att nå nationell elit. I specialidrottskurserna får du en gedigen utbildning som bygger på fyra olika kurser: Tränings- och tävlingslära 1 samt idrottsspecialisering 1 + 2 + 3. Kurserna innehåller bland annat idrottspsykologi, näringsfysiologi, träningsupplägg och liknande. Din träning på skoltid leds av legitimerade idrottslärare och cykeltränare i samråd med din hemmatränare.

Målet är att du ska få utrymme och möjlighet att satsa på din cykling samtidigt som du genomgår en gymnasieutbildning som passar dig. Sjödalsgymnasiet är en av få skolor i Stockholmsregionen som erbjuder NIU Cykel och är ett bra alternativ för dig som vill bo kvar hemma och ha stöd av vänner, klubb och familj för att utvecklas både som elitcyklist och gymnasieelev.

På Sjödalsgymnasiet har vi mycket goda förutsättningar att erbjuda dig en bra cykelutbildning. Förutom bra kommunikationer och närhet till pendeltåg har vi en stor idrottshall. I hallen finns en 200 meters rundbana och även ett fullt utrustat gym med motionscyklar. Nära Sjödalsgymnasiet finns även simhall och i Huddinge ligger Flottsbro där det finns MTB-spår och downhill-backe. I Älvsjö finns en av Stockholms två BMX-banor och det finns mycket fina vägar i Södertörn för landsvägscyklister.

Ansökan till NIU-cykel sker i två steg. Första steget är att göra en ansökan via vår cykelansvarige Robin Niller (se nedan) innan den 11 januari 2021. Andra steget är en ansökan till ett av skolans nationella program som du vill kombinera med cyklingen. Denna ansökan görs på vanligt sätt vi Gymnasieantagningen. Det krävs godkänd antagning i båda stegen för att få börja på NIU cykel.

Uttagningar till NIU Cykel bedöms utifrån färdighet och lämplighet och baseras på tester och intervjuer. Det innbär att du kan bli antagen till NIU Cykel om dina tester visar på goda förutsättningar att utvecklas för nationell elit.

Kontakt
Robin Niller
Ansvarig för NIU Cykel
robin.niller@huddinge.se
073-814 51 04

Johan Lundström
Rektor på Sjödalsgymnasiet
johan.lundstrom2@huddinge.se
08-535 370 05 / 070-878 99 92

https://www.huddinge.se/sjodalsgymnasiet/vara-utbildningar/niu—idrottsutbildningar/idrottsutbildning-niu2/#Kombinera-elitidrott-med-studier