MTB-träning 2021. Motionsgrupp Vuxen

Motionsgruppen är till för dig som gillar att hoja i skogen!

Vi kör torsdagar 18.15 och utgår från parkeringen vid Brukets Skidbacke i Järfälla Kommun.

Säsongen 2021 börjar den 11 mars!

Anmäl dig till träningsgruppen här https://www.jarfallack.nu/anmalan-mtb-traning-2021-vuxen/.

Frågor? Jerry Hamrén 070-926 89 83 alt Hjalmar Hylén 070 315 53 68

Hösten 2021TidPlats
Ändringar kommuniceras i Messengergruppen. Om du inte är med – anmäl dig nedan! Om du anmält dig men inte ännu är med i Messengergruppen, hör av dig till Hjalmar Hylén enligt ovan.
(Evenemang i kalendern kommer att läggas upp).
18.15 – 19.45Bruket