MTB i Järfälla

Järfälla är en mycket bra kommun för mountainbike. Vi kan och får cykla i alla skogar och naturreservat (förutom det nya “Norra igelbäckens naturreservat” som ligger på det gamla flygfältet) i kommunen. Naturligtvis måste vi hålla oss till allemansrättens förhållningsregler. Du hittar info om cykling och allemansrätten längre ner på sidan.

På Järvafältet, Görväln, Ängsjö och inte minst Brukets MTB Arena finns otroligt många fina stigar. Det mesta av skogen i Järfälla är kommunal mark, men det finns även några privata markägare, bl.a. vid norra Görväln. På kommunal mark är det tillåtet att cykla överallt förutom på några av löparspåren. Även på privat mark får du cykla enligt allemansrätten.

På t.e.x. trailforks.com kan du hitta de flesta stigar med beskrivningar, rutter mm.

Vid Brukets MTB Arena har Järfälla CK skapat en anläggning där vi samlar så mycket grym cykling som möjligt på en och samma plats. Vi har gjort iordning MTB-spår, pump track, hopp, dropp, berms som tillsammans med Slope Style hoppen och ankarliften skapar en fantastisk bike park.

I Ängsjö finns också ett markerat MTB-spår. Det är markerat med gröna skyltar, utgår från spårcentralen, och är bitvis lite tekniskt utmanande men mycket roligt.

Allemansrätten

Hos cykelfrämjandet hittar du en broschyr om cykling och allemansrätten samt en hel del annan nyttig information.

Så här skriver Naturvårdsverket på sin hemsida om huruvida man år cykla på stigar i skog och mark?

– Cykla får man både i naturen och på enskilda vägar. Det ska göras med hänsyn till naturen i sig och till andra friluftslivutövare och markägaren.

www.naturvardsverket.se
OMRÅDEN SOM ÄR FÖRBJUDNA ATT CYKLA PÅ:
 • Tomt
 • Plantering
 • Trädgårdar
 • Plantskolor
 • Parkplanteringar
 • Skogsplanteringar som kan skadas
 • Känsliga områden så som åkrar med växande gröda
 • Mark som lätt kan skadas
VISA HÄNSYN GENOM:
 • att undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna.
 • att undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker.
 • att anpassa körsätt efter underlag.
 • att grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.
UNDANTAG
 • I tätortsnära friluftsområden kan kommunen och polisen reglera cykling på motionsspår och vandringsspår via lokala trafikföreskrifter eller ordningsföreskrifter. Ibland kan det finnas uppsatta förbudsskyltar, om man är osäker så är det bäst att kontakta kommunen eller polisen.

“15 § Färd med cykel får inte ske i följande anlagda motionsspår: Sandvik motionsspår, Granskog motionsspår, Veddesta motionsspår, Kallhäll motionsspår. I Ängsjö motionsspår är färd med cykel enbart tillåten i markerade spår/slingor.”

 • I skyddad natur finns alltid särskilda föreskrifter som ibland kan begränsa allemansrätten, bland annat kan det finns särskilda regler för cykling. Information kan finnas på länsstyrelsens eller kommunens webbplatser och på anslagstavlor i naturreservatet.
 • Planerar man att cykla regelbundet i ett naturområde, som enskild eller i grupp, så kan det vara bra att kontakta markägaren och fråga om lov. Arrangören av ett cykelarrangemang har ett särskilt ansvar att se till att det inte blir skador på marken där den organiserade verksamheten bedrivs.