Byte av system för medlemsregister och avgiftshantering

JCK byter medlemssystem och system för avgiftshantering till laget.se

Mer information skickas ut via mail.