Anmälan MTB-träning 2021 – VUXEN

Anmälan

Anmäl dig i nedan formulär för att gå med i träningsgruppen. Du kan såklart vara med i andra träningsgrupper också, arbetsplikten är per medlem. Träningsgruppen är öppen för alla klubbens medlemmar, och du är välkommen att köra med oss någon gång innan du bestämmer dig!
Att vara medlem i träningsgruppen kostar ingenting, men vi förväntar oss deltagande på arbetsdag och egna arrangemang.


    Som sökande till träningsgrupp kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

    Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör.

    Jag har tagit del av ovanstående information *